Privatlivspolitik

Hos Dr-Drive behandler vi din persondata jf. persondataloven; 

Dr-drive, Grønnegade 21.1, 5000 Odense C, CVR: 40843000, Tlf: 81 71 92 91 er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på Tlf: 81 71 92 91 eller E-mail: [email protected] 

Behandlingen af dine personoplysninger: 

Dr-drive skal bruge visse personoplysninger, for at kunne yde den undervisning som er aftalt mellem køreskole og elev jf. persondataforordningen artikel 6.1 b. samt artikel 6.1 c. og bekendtgørelsen om kørekort ( læs mere om databeskyttelsesforordningen på GDPR.dk )  

De personoplysninger som vil behandles er følgende: Cpr. nr, ID-oplysninger, fødeland, bedømmelsesskema, ansøgningsskema ( kørekort ), lektionsplan, kursusbeviser, eventuelle navn og Cpr. nr på indehaver(e) af forældremyndigheden ( samtykkeerklæring), lægeattest samt ansøgning om dispensation(er).

Opbevaring og sletning: 

Iht. bekendtgørelsen om kørekort skal dine oplysninger vedrørende køreundervisning og lektionsplan opbevares i 2 år. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år, plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale. 

Ansøgningsskema ( om kørekort ), vil umiddelbart blive slettet efter at skemaet er videregivet til politiet ( prøvesagkyndig ). 

Bedømmelsesskema ( teori / praktisk prøve ) bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaver af forældremyndigheden udfylder samtykkeerklæringen, hvis din alder er under 18 år. 

Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus, din lægeattest og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice. Dokumenterne returneres herefter til køreskolen, som videregiver dokumenter til dig, hvorfor de ikke vil være tilgængelige for køreskolen. 

Ansøgning om dispensation(er) videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelige for køreskolen til videre behandling. 

Modtagere der kan behandle dine oplysninger følgende; 

– Politiet og tilsynsførende 

Evt. samarbejdende kørelærere ( assistenter )

– Manøvrebaner og køreteknisk anlæg 

– Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer

– Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforeninger 

– Eksterne undervisere af førstehjælp

– Administrationscentre

– Færdselsstyrelsen 

– IT – leverandører 

Dine rettigheder: 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, som er følgende; 

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Ret til at få urigtige oplysninger rettet 

– I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger

– Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger

– Modtaget oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

– Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets webside www.datatilsynet.dk eller ved at klikke på linket her. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontake os via ovenstående kontaktoplysninger.