Ofte stillede spørgsmål

Den samlede pris for lovpakken er 11.999 kr.

Denne pris kan betales enten i én eller to rater. Første rate på 5.999,5 kr. skal betales senest ved den anden teoriundervisning, og den anden rate på 5.999,5 kr. skal betales måneden efter.

Ekstra omkostninger  iforbindelse med kørekortet:

  •  Prøvegebyr på 1.000 kr. – Lægeerklæring, som koster mellem 500-750 kr.
  •  Pasfoto, som koster mellem 100-200 kr.
  •  Færdselsrelateret førstehjælpskursus (kontakt skolen for nærmere information).
  •  Leje af skolevogn  600 kr.
  • Hvis der er behov for ekstra kørelektioner, koster det 550 kr. pr. lektion.

Som udgangspunkt når du er minimum 16 år og 9 måneder.

Normalt varer forløbet ca. 3 måneder, men det kan variere afhængigt af elevens behov. Teoritimerne finder sted over en periode på 8 uger, én gang om ugen, typisk fra kl. 17.00-20.00 på adressen Grønnegade 21.1 i Odense Centrum. Dagen, hvor teoritimerne afholdes, er den samme hver uge som startdagen for holdet. Øvelseskørsel, køretimer og praktisk kørsel bliver planlagt i forlængelse af teoritimerne.
 

Ved første teoriundervisning vil der blive planlagt tidspunkter til kørsel på lukket øvelsesbane eller manøvrebanen.

Tidspunkterne til køreteknisk anlæg eller glatbanen vil derimod blive vil forekomme efter den sidste teoritime.

 

Det korte svar er, JA, dog maks 3 måneder.  Dette er dog generelt set ikke noget vi vil anbefale.

Men læs lige med her:

1. For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning samt for at sikre en optimal køreuddannelse skal  undervisningsforløbet være sammenhængende. Der må derfor ikke være ophold i køreuddannelsesperioden af længere varighed.

2. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde køreundervisningen på ny.

3. Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå de manglende emner ved selvstudium.

Jf. undervisningsplanen for kørekort kategori B gælder

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:


1) Kørekortet er gyldigt i 15 år ad gangen, men kan i særlige tilfælde udstedes med kortere gyldighed og
på bestemte betingelser. Kørekortet kan fornyes ved indsendelse af ansøgning til kommunen.


2) Når gyldighedstiden er udløbet, kan kørekortet fornys ved henvendelse til kommunen.


3) Under kørslen skal man have kørekortet hos sig og på forlangende vise det til politiet.


4) Hvis kørekortet beskadiges eller bortkommer, skal man henvende sig til kommunen for at få udstedt et nyt

Teoriprøven varer ca. 45 minutter og du får svar umiddelbart lige efter, da der sidder en motorsagkyndig og gennemgår dine svar. Du får udleveret dit svar på et stykke papir, hvor du også kan se hvor mange eller hvor lidt fejl du har fået og i hvilke emner det drejer sig om.

Du må maksimalt have 5 fejl i teoriprøven for at bestå.

Vi gennemgår bilens teknik en sidste gang inden prøven og kører så en opvarmningstur hen til det sted, vi skal mødes med den køresagkyndige.

Den sagkyndige kigger dine papirer igennem og stiller derefter spørgsmål om bilens teknik.

Når du har besvaret spørgsmålene indtager den sagkyndige kørelærerens plads, hvorfra han iagttager dine færdigheder og kørsel i trafikken.

Køreprøven varer normalt 20-45 minutter. Efter endt køreprøve får du dit resultat at vide. 

Du vil få udleveret et midlertidigt kørekort bevis, som vil være gældende i 3 måneder. Indenfor de 3 måneder, skulle du gerne have dit kørekort i postkassen.

For at komme i gang, skal du først tilmelde dig et hold via vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du også velkommen til at kontakte os direkte.

Hvis du ikke har hørt fra os inden holdstart, beder vi dig venligst om at kontakte os.

Tag gerne et kig på vores kørekortpakker her